Turianska biela stopa

27.1.2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MsÚ Turany - Foto: Zdeno Černek