Turianska biela stopa

27.1.2018

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MsÚ Turany - Foto: Zdeno Černek