Turianska biela stopa

27.1.2018

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

MsÚ Turany - Foto: Zdeno Černek