odkaz

Predvianočné vystúpenie z FS Kriváň – 2022

odkaz

Turčianske slávnosti folklóru – 2021

odkaz

Predsilvestrovské posedenie s FS Kriváň 2019